Tilgang til verksted fra 5. april 2018

Er du medlem i klubben har du også mulighet til å få tilgang til verkstedet utenfor mekkeklubbens åpningstider.

Dette krever et utvidet abonnement, men du har da tilgang til verksted og utstyr alle dager frem til klokken 22.