Hei og velkommen til Øyestad Moped og MC-klubb!

Vi er nystartet 1. november 2017, og vil starte opp aktiviteter fra og med 5. april 2018. Klubben vil være for ungdom fra året de fyller 13, og til og med året de fyller 18. Hovedaktivitetene vil være å vedlikeholde egne kjøretøy for de som har eget, og foreningens kjøretøy for de som ønsker å være med å "skru". Det vil også bli arrangert forskjellige motorsportaktiviteter i samarbeid med godkjente instruktører i motorsportforeninger. 

Som sagt er vi nystartet, og vil holde til i lokaler på Bjorbekk. Nærmere bestemt Halvorsplassveien 28. Der har vi fått tilgang til ca. 150 kvm areal som vil bli utstyrt etterhvert som vi får økonomi til å gjøre nødvendige innkjøp. Lokalene er foreløpig ikke vinterisolert, så vi starter opp med mekkekvelder fra 5. april 2017. Vi ønsker alle velkommen, jenter som gutter som bor i nærmiljøet. Det forventes kun at man stiller opp og behandler hverandre slik at alle har glede av å være der. Det skal være et trygt og godt miljø for alle som kommer og hver og en må bidra til det.